Księgowość

W ramach prowadzenia księgowości od momentu nawiązania umowy z naszym biurem rachunkowym obowiązkiem podatnika jest jedynie dokumentowanie wykonywanych operacji gospodarczych. Pozostałe czynności przejmuje nasze biuro rachunkowe.

W skład usług dotyczących księgowości oferowanych przez nasze biuro rachunkowe wchodzą:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych
– prowadzenie PKPiR czyli podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– prowadzenie ryczałtu czyli ewidencji przychodów
– prowadzenie ewidencji rozliczenia dla celów podatku VAT
– sporządzanie deklaracji podatkowych PIT,CIT,VAT, sprawozdań oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
– sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
– reprezentacja podatnika przez Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS zgodnie z umocowaniem

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do nawiązania współpracy z naszym biurem rachunkowym.

Ustalenie polityki rachunkowości jest wymogiem prawnym wynikającym z ustawy. Czym jest jednak sama polityka rachunkowości i jakie są jej zasady?

Najprościej rzecz ujmując polityka rachunkowości to zasady finansowe, według których będą prowadzone księgi rachunkowe organizacji. Rzecz jasna takich zasad nie można ustalić jednak dowolnie. Prowadzona księgowość musi odzwierciedlać realną sytuację podmiotu, którego dotyczy. Dlatego tak istotne jest zachowanie kilku kluczowych zasad.

Jedną z nich jest zasada istotności. Czym jest? Mówi nam ona, że w sprawozdaniu finansowym należy przedstawić informacje, które mają znaczenie przy ocenie sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego organizacji. Nie chodzi więc tutaj najbardziej o lokalizację np. Szczecin lub Malbork, ale o istotne operacje, poprzez które księgowość jest w stanie finansowo opisać działalność organizacji.

Księgowość, czy Szczecin to czy inne miasto, powinna również zachować zasadę ostrożności w polityce rachunkowości. W praktyce sprowadza się ona do realnej wyceny aktywów, a także uwzględnienia wszystkich przychodów i zobowiązań.

W krótkim tekście nie sposób uwzględnić wszystkich istotnych zasad dla rachunkowości. Dlatego zawsze warto sięgnąć po wiedzę jeszcze głębiej.