Promocje

INTERNET

Każdy nowy klient, który podpisze z nami umowę i zadeklaruje że dotarł do nas przez
naszą stronę www, koszt usługi księgowej w pierwszym m-cu obniżamy o
50%.

ZNAJOMY

Każdemu stałemu klientowi, który poleci nas znajomym i zostanie podpisana umowa na świadczenie
usług, obniżamy opłatę miesięczną o 50% przez okres 2 miesięcy.

ZMIANA BIURA

Każdemu nowemu klientowi udzielimy 20% rabatu na okres 6 m-cy za nasze usługi, od opłat jakie ponosił w poprzednim biurze rachunkowym.

UMOWA  1 ROK

Każdy klient, który podpisze z nami umowę na świadczenie usług przez minimum 1 rok, w pierwszym miesiącu zapłaci symboliczną złotówkę.

UMOWA  2 lata

Każdy klient, który podpisze z nami umowę na świadczenie usług przez minimum 2 lata, w pierwszym i ostatnim miesiącu zapłaci symboliczną złotówkę.

Promocje nie łączą się!!!