Rozliczanie VAT metodą kasową po 01 stycznia 2013 roku

Od 01 stycznia 2013 roku mały podatnik będzie mógł wybrać kasową metodę rozliczania VAT w nowej formule, która w pewnych sytuacjach jest bardzo korzystna dla podatnika.

Obecnie do 15 stycznia 2013 roku mały podatnik ma możliwość wybrać rozliczanie VAT metodą kasową i wielu podatników powinno taką metodę rozważyć.

Metoda ta jest szczególnie korzystna dla osób, które mają problemy ze ściągnięciem należności od kontrahenta, albo jeżeli kontrahent celowo unika zapłaty, lub przeciąga zapłatę za wykonane usługi/towary.

Po staremu metoda kasowa była dużo mniej korzystna, gdyż po 90 dniach należało od każdej sprzedaży odprowadzić należne podatki.

W nowej Metodzie Kasowej obowiązek podatkowy powstaje ? dot. Dostaw towarów i świadczenia usług – z dniem otrzymania płatności w całości lub części zapłaty, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi odbywa się na rzecz podatnika, o którym jest mowa w art.15 czyli podatnika który jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Natomiast jeżeli dostawa towarów lub świadczenie usług odbywa się na rzecz innego podmiotu niż wymieniony wyżej to obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości zapłaty lub części, nie później jednak niż 180 dnia licząc od dnia w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towarów.

Jak widać zmiany idą w odpowiednim kierunku; jeżeli nie otrzymamy zapłaty od czynnego podatnika VAT, nie musimy płacić podatku od towarów i usług od tej transakcji.

Natomiast, jak nie otrzymamy zapłaty od innego podmiotu, to należny podatek odprowadzamy najpóźniej po 180 dniach (obecnie po 90).

Metoda ta ma także kilka mniej korzystnych aspektów. Podatek VAT rozliczamy kwartalnie, w związku z powyższym obciążenie podatkowe kumulujemy z trzech miesięcy i jeżeli ktoś nie będzie na bieżąco odkładał pieniędzy na podatek, może popaść w kłopoty finansowe. Z drugiej strony jest to ,,swoistego rodzaju kredyt? udzielony przez państwo dla małych podatników, a przy odpowiednim skonfigurowaniu płatności, płatność podatku VAT za styczeń danego roku można przeciągnąć nawet do trzeciej dekady czerwca. Innym mniej dogodnym obowiązkiem przy metodzie kasowej jest ciągły monitoring należności, co ma dobre i złe strony. Osoby sumienne i odpowiedzialne finansowo powinny nie mieć większych problemów, jednakże ktoś o małej dyscyplinie finansowej może mieć kłopoty. Należy na bieżąco monitorować rachunek bankowy, bądź kasę, jeżeli chodzi o zapłatę za wystawione faktury.

Metoda kasowa nie ma zastosowania tak jak dotychczas do:

  • dostawy towarów za pośrednictwem automatów,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów, kart telefonicznych i innych jednostek w systemie przedpłaconym,
  • otrzymania dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,
  • WDT oraz przemieszczania towarów do magazynów konsygnacyjnych.

Reasumując:

Zalety:

  • płatność podatku VAT następuje po zapłacie za fakturę lub po 180 dniach,
  • metoda bardzo korzystna dla podatników mając niesolidnych i przeciągających zapłatę kontrahentów,
  • przesunięcie momentu podatkowego nawet o 5 m-cy,
  • bieżące informacje na temat zadłużenia kontrahentów na naszą rzecz.

Wady:

  • podatnik musi wykazać się wysoką dyscypliną finansową ? kumulacja zobowiązania podatkowego za okres 3 m-cy,
  • dodatkowy obowiązek bieżącego monitorowania rachunku bankowego i kasy.

Mgr Tomasz Sebastian Hanasz licencja księgowa nr 20968/2008.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *