Archiwum autora: administrator

Stare jak nowe środki trwałe

 

Wycena środka trwałego wprowadzanego do firmy następuje na podstawie dowodu zakupu. Jeżeli nie posiadamy takiego dowodu wycena następuje w oparciu o cenę rynkową. Zyskują Ci, którzy przechowują dowody zakupu. Jest to szczególnie korzystne, gdy wprowadzamy do firmy np. pojazd kupiony kilka lat wcześniej. Z art.22g ust.3 ustawy o pdof wynika, że wartość początkowa środków trwałych nabytych w drodze kupna wyznacza cena nabycia. Powyższe potwierdzone zostało w interpretacjach indywidualnych wydanych przez : 1.Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22-05-2009r., nr IPPBI/415-176/09/EC oraz z dnia 18-06-2009r., nr IPPBI/415-240/09-2/MT; 2.Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12-06-2009r., nr ITPBI/415-436/09/TK oraz z dnia 17-06-2009r., nr ITPBI 415/266-09/PSZ.

Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jest możliwe!!!

 

Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego (vat-u) w fakturze wystawionej przez niezarejestrowany podmiot nie znajduje potwierdzenia w przepisach prawa wspólnotowego. W związku z tym można wysnuć wniosek, że zasadnym byłoby odmówienie stosowania przepisu prawa krajowego tj. art88 ust.3a pkt.1 lit.a) ustawy o vat. Fakt ten został potwierdzony w wyroku z 9 czerwca 2009 roku, sygn. akt I SA/Po 264/09, w którym stwierdzono, że jeżeli faktycznie doszło do transakcji, a sprzedawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku vat, to nabywca ma prawo odliczenia podatku vat naliczonego. Istotą jest, aby zostały  wykonane czynności podlegające opodatkowaniu. Podobne stanowisko podzielił również NSA w wyroku z dnia 6 maja 2009 roku, sygn.akt I FSK 1501/07 oraz w wyroku z 14 maja 2009 roku, sygn akt I FSK 1734/07. Z uwagi na to, że organy podatkowe błędnie interpretują brak uprawnień do odliczenia podatku naliczonego w wystawionych fakturach podmiotu niezarejestrowanego, NSA złożyło zapytanie  prejudycjalne do ETS w sprawie zgodności polskich przepisów w omawianej sprawie z regulacjami unijnymi.

Obiad z kontrahentem jest kosztem podatkowym

 

W dniu 27 sierpnia 2009 roku, w interpretacji indywidualnej w sprawie nr IPPB5/4240-24/09-2/AM, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie stwierdzono, że obiad z kontrahentem jest kosztem podatkowym. Organ podatkowy uznał, że kolacja, lunch czy tez obiad jest powszechnie spotykaną formą w kontaktach biznesowych. Jeżeli nie ma charakteru wytworności, okazałego posiłku, czy też specjalnie organizowanej imprezy oraz nie stanowi chęć okazania przepychu, może być uznane za koszt podatkowy.

MF planuje zmiany w PIT i CIT

 

Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w ustawie PIT i CIT. Zmiana dotyczy użytkowania służbowego auta przez pracownika do celów prywatnych. Pracodawca będzie  co miesiąc dopisywał do przychodu pracownika 0,5% wartości pojazdu. Jeżeli, nie bedzie w stanie podać, który pracownik wykorzystywał do celów prywatnych pojazd służbowy, będzie zobligowany dopisać do swojego przychodu 1% wartości pojazdu.

NOWOŚĆ!!! Nie musisz posiadać programu fakturującego i magazynowego

 

Istnieje możliwość dzierżawy programów fakturujących i magazynowych naszego biura. Oferta skierowana jest dla Naszych klientów i nie tylko. Osoba prowadząca działalność nie musi zakupić ww. programów, może za niewielką opłatą dzierżawić od naszego biura. Uważamy, że jest to atrakcyjna oferta dla osób które nie chcą inwestować środków w program. POLECAMY!

Zawieszenie działalności

 

Od 31 marca 2009 roku obowiązuje nowy tryb zawieszania działalności gospodarczej. Fakt ten zgłaszamy tylko w urzędzie, który wydał nam wpis o działalności gospodarczej. Resztę załatwia za nas urząd (ZUS, Regon, US). Zawieszenie działalnosci nie może trwać krócej jak jeden pełny miesiąc i nie dłużej jak dwa lata.