Stare jak nowe środki trwałe

 

Wycena środka trwałego wprowadzanego do firmy następuje na podstawie dowodu zakupu. Jeżeli nie posiadamy takiego dowodu wycena następuje w oparciu o cenę rynkową. Zyskują Ci, którzy przechowują dowody zakupu. Jest to szczególnie korzystne, gdy wprowadzamy do firmy np. pojazd kupiony kilka lat wcześniej. Z art.22g ust.3 ustawy o pdof wynika, że wartość początkowa środków trwałych nabytych w drodze kupna wyznacza cena nabycia. Powyższe potwierdzone zostało w interpretacjach indywidualnych wydanych przez : 1.Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22-05-2009r., nr IPPBI/415-176/09/EC oraz z dnia 18-06-2009r., nr IPPBI/415-240/09-2/MT; 2.Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12-06-2009r., nr ITPBI/415-436/09/TK oraz z dnia 17-06-2009r., nr ITPBI 415/266-09/PSZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *