Amortyzacja samochodu osobowego- 20 tyś Euro Wyrok WSA w Poznaniu!!!

W dniu 9 grudnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu sygn I SA/Po 814/09 uznał, że podatnik może w całości zaliczać odpisy amortyzacyjne samochodów osobowych w koszty uzyskania przychodów aż do chwili, gdy łączna wartość odpisów amortyzacyjnych zaliczanych w koszty uzyskania przychodów zrówna się z kwotą w złotych odpowiadającą 20 tys. euro.
Sąd przyznał rację podatnikowi stwierdzając, że pomimo dotychczasowej praktyki z przepisów ustawy nie wynika, aby ustawodawca nakazał podatnikom dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych w taki sposób, że tylko część danego odpisu ustalona proporcjonalnie (w stosunku do wartości początkowej i wskazanego ograniczenia kwotowego w ustawie) może być zaliczana w koszty uzyskania przychodu. Zdaniem sądu za dopuszczalne należy bowiem uznać obydwa sposoby: wskazany przez organ i wskazany przez podatnika.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *