Badania lekarskie i szkolenie BHP dla zleceniobiorców.

 

Zawierając umowę zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy, nie ma obowiązku przeprowadzenia wstępnego i okresowego badania lekarskiego oraz szkolenia BHP. Jednakże należy zaznaczyć, iż nie ma przeszkód w wykonaniu wymienionych czynności, a zleceniobiorca na żądanie zleceniodawcy ma obowiązek ich wykonania. Ponadto jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy jest znaczny zleceniodawca  może zobowiązać zleceniobiorcę do wykonania badań lekarskich i szkolenia BHP (pismo Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 08 sierpnia 2007 roku , znak GNP/426/07/PE).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *