Zatrudnienie w państwie UE, a działalność gospodarcza w Polsce-ubezpieczenia ZUS.

 

Osoba prowadząca działalność gospodarcza w Polsce i jednocześnie wykonująca pracę najemną w innym państwie członkowskim UE, podlega ustawodawstwu państwa, w którym wykonuje pracę najemną. Innymi słowy, jeżeli podatnik zatrudniony jest w jednym z państw członkowskich, a działalność gospodarczą prowadzi w Polsce, to z tytułu prowadzonej działalności nie podlega ubezpieczeniom ZUS w Polsce, lecz w państwie gdzie jest zatrudniony. Rozporządzenie Rady EWG nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku (Dz. Urz. WE L 149 z dnia 5 lipca 1971 roku z późn. zm.) oraz załącznik nr VII rozporządzenia nr 1408/71.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *